اکتبر

اکتبر 31, 2019

نمایندگی تعمیر تلویزیون ایکس ویژن کامرانیه | ۰۹۱۹۱۵۳۰۵۹۵

نمایندگی تعمیر تلویزیون ایکس ویژن کامرانیه     این ها گام‌های مهمی در تکامل هوش مصنوعی هستند. سایر پیشنهاد می‌کنند که این تکاملدر حال کسب شتاب […]
اکتبر 30, 2019

نمایندگی تعمیر تلویزیون ایکس ویژن شیخ بهایی | ۰۹۱۹۱۵۳۰۵۹۵

نمایندگی تعمیر تلویزیون ایکس ویژن شیخ بهایی   تعادل مطلوب از شرکت تا شرکت متفاوت خواهد بود. می توان فرض کرد که نوآوری‌های برگرفته ازاز تکنولوژی‌های […]
اکتبر 28, 2019

نمایندگی تعمیر تلویزیون ایکس ویژن سید خندان | ۰۹۱۹۱۵۳۰۵۹۵

نمایندگی تعمیر تلویزیون ایکس ویژن سید خندان     یافته‌های تحقیق اخیر از سوی رهبران در سراسر ده منطقه حاکی از آن است که عوامل متعددیدر […]
اکتبر 26, 2019

نمایندگی تعمیر تلویزیون ایکس ویژن خیابان دولت | ۰۹۱۹۱۵۳۰۵۹۵

نمایندگی تعمیر تلویزیون ایکس ویژن خیابان دولت  های بازاریابی که با آن‌ها کار می‌کنند.تیم از نرم‌افزار برای نظارت استفاده کرد. این کار آن‌ها را قادر ساخت […]