تعمیر در محل
صرفه جویی در زمان
تجربه
کادر فنی

تنها سه گام تا تعمیر تلویزیون

  • تماس با ما

    تماس با ما به محض خرابی تلویزیون
  • ارائه اطلاعات

    شامل مدل تلویزیون
  • تعمیر در محل

    حضور تیم فنی در محل برای انجام تعمیرات

خدمات در هر شهر و محله

 
Teh2
North